محصولات

ضبط مکالمات

این سامانه جهت مستندسازی و ضبط مکالمات تلفن و بی سیم و دیگر بسترهای مخابراتی طراحی و تولید شده است.... View Article

زنگ حریق

این سامانه جهت فراخوان انتخابی بی سیم های ثابت و خودرویی طراحی و تولید شده است. این سامانه از سه... View Article

ریموت بی سیم ثابت

  یکی از معضلات مراکز پیام,تعداد سیستمهای رادیویی و محدودیت در اپراتوری آنها می باشد که این شرکت اقدام به... View Article