مدیریت بحران آموزش

مدیریت بحران آموزش

مدیریت بحران

با توجه به اینکه کشور عزیزمان را بلایای طبیعی و انسانی زیادی تهدید می کند و با در نظر گرفتن نوع اقلیم و مخاطرات مرتبط با آن و نگاه پدافند غیر عامل و همچنین اقتصاد مقاومتی ما را به سمت تولید دانش- محصولات- تکنیک اجرایی بومی در کشور سوق می دهد با توجه به این سهم این گروه اقدام به تشکیل دپارتمان تخصص مدیریت بحران نموده و در حوزه فرماندهی- هدایت و کنترل-  مستند سازی بحران نموده است.

و ماحصل این تحقیقات 10 ساله محصولات و خدمات مشاوره- اجرایی و آموزشی می باشد تا بتوانیم در راستای اهداف عالیه کشورعزیزمان نقش به سزایی داشته باشیم و این اقدام مبین آیه32 سوره مائده : وَ مَنْ أَحْياها فَکَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَميعاً ( اگر جان یک انسان  را نجات دهید مانند آن است که جان تمامی انسان ها را نجات داده اید )می باشد.

امید است با استفاده از محصولات و خدمات این گروه کمترین خسارت جانی و مالی را داشته باشیم.